LIFO: Liv i FokusLivshistoriefortællinger er kommet med på Socialstyrelsens Vidensportal

Sommeren 2017 er Livshistoriefortællinger kommet med på Socialstyrelsens Vidensportal. Side om side med Åbne Dialoger og FIT (feedback informet treetment). De tre er således metoder som Socialstyrelsen anbefaler i forbindelse med at støtte mennesker med sindslidelser med deres recoveryprocesser.

Det er selvølgelig en stor anerkendelse og en sejr for Lifo-netværket, der har arbejdet med livhistoriefortællinger og udvikling af metoder indenfor områdeti ca. 20 år.

I 2016 sendte Lifo-netværket (www.lifo.dk) udførlig dokumentation til Socialstyrelsen med henblik på at få metoden anerkendt som evidensbaseret. Dette omfattede både netværkets omfattende erfaringer med livshlistoriefortællinger som en socialt rehabiliterende metode i sindslidende menneskers recoveryproceser, og undervisning og træning af medarbejdere i bl.a. socialpsykiatrien rundt om i landet. Dokumentationen omfattede også review af udenlandsk forskning i anvendelse af livshistoriefortællinger i forhold til bl.a. mennesker med depression og angst.

Foruden det indsendte materiale har Socialstyrelsen efterføglende selv gennemført egen undersøgelse og vurdering af metoden.

Et vedholdende arbjede i de 15-20 år som netværket har eksisteret har således båret frugt, også med henblik på at få metoden blåstemplet.


Nyhed: Bogen "Livshistoriefortællinger - Nøglen til livet" kan nu fås på tilbud til 199 kroner. Klik her for at hente en kupon, som du skal udfylde og indsende. Så får du bogen samt indbetalingskort tilsendt. Læs også: anmeldelser af bogen.